Vision & Mission

Vision & Mission for MMV Management Service

Vision

At vækste Mindre og Mellemstore Virksomheder.

 

Mission

At styrke og modne Mindre og Mellemstore Virksomheder og derved forøge lønsomhed,værditilvækst og afkast, så virksomhederne bliver ekspansions-, salgs- eller investeringsmodne.

 

Værdier

Forventningsafstemning om mål og metoder

Høj faglig og etisk standard

Dialog og kommunikation baseret på åbenhed, ærlighed og transparens

Gensidig tillid og respekt

Copyright © All Rights Reserved